Anh Hoàng

Anh Hoàng

Hana Spa có vị trí thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian. Spa có nhiều sản phẩm và dịch vụ giá cả hợp lí, chất lượng tốt. Nhân viên trẻ đẹp, phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo. ..

Xem tiếp
Bà Thắm

Bà Thắm

Hana Spa có vị trí thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian. Spa có nhiều sản phẩm và dịch vụ giá cả hợp lí, chất lượng tốt. Nhân viên trẻ đẹp, phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo. ..

Xem tiếp
Chị Thu

Chị Thu

Hana Spa có vị trí thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian. Spa có nhiều sản phẩm và dịch vụ giá cả hợp lí, chất lượng tốt. Nhân viên trẻ đẹp, phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo. ..

Xem tiếp